Zawodowa Stra? Po?arna w Piszu

Zawodowa Stra? Po?arna w Piszu by?a wed?ug stanu na 31.12.1982 r. - jednostk? kat. "C". W 1992 roku na bazie ZSP powo?ano JRG PSP w Piszu.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1982 roku)

              
- SOp - FSO 125p
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GBM 2,5/8 - Star 266 ZBM (?)------------------------------------------------------------------------------------------------------