Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów P?yt Pil?niowych i Wiórowych w Rucianem - Nidzie

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów P?yt Pil?niowych i Wiórowych w Rucianem - Nidzie by?a wed?ug stanu na 31.12.1982 r. - jednostk? kat. "C". Jej siedziba znajdowa?a si? w po?udniowo - wschodniej cz??ci zak?adu przy obecnej ul. ?eglarskiej 8A. ZZSP zosta?a zlikwidowana w latach 90.

              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005------------------------------------------------------------------------------------------------------