Zawodowa Stra? Po?arna w W?gorzewie

Zawodowa Stra? Po?arna w W?gorzewie by?a wed?ug stanu na 31.12.1982 r. - jednostk? kat. "C". W 1992 roku na bazie ZSP powo?ano JRG PSP w W?gorzewie.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1982 roku)

              
- SOp - FSO 125p
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBM 2,5/8 - Star 266 ZBM (?)
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
              
- SD? - ?uk A1507 MORS
              
- SRw - (?)------------------------------------------------------------------------------------------------------