Zawodowa Stra? Po?arna w Koszalinie

Zawodowa Stra? Po?arna w Koszalinie powsta?a w 1945 roku. Wed?ug stanu na 1989 rok by?a jednostk? kat. "B" ze 102 etatami. Jej siedziba mie?ci?a si? w zabytkowym budynku z 1924 roku przy ul. Kazimierza Wielkiego. Od 1986 roku w budowie by?a nowa siedziba ZSP, w której docelowo po 1992 roku zosta?a ulokowana JRG 2 PSP.

Wyposa?enie (Stan na 1989 rok)

 170401 
- SOp - GAZ-24 Wo?ga
              
- SOp - FSO 125p
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/40 - Jelcz 315M Skuteng RFT 4260
              
- GLBAPr 0,4/2/50 - ?uk A151C
              
- GPr-3000 - Jelcz 315M Rosenbauer Minimax P 3000
 170421 
- SCZ-18 - Jelcz 417K z naczep? CN18-O/N
              
- SD-37 - Jelcz P415 Magirus DLK 37
              
- SH-18 - Star A200 Bumar PM-18P
              
- SRtCh - Star 660
 170419 
- SWt - Jelcz 574Z
              
- SPal - Star A266 SHL CD-5
              
- SPGaz - ?uk A15C
 170422 
- SOn-8 - ?uk A1511
              
- SD? - ?uk A1507 WZ?------------------------------------------------------------------------------------------------------