Zawodowa Stra? Po?arna w Drawsku Pomorskim

Zawodowa Stra? Po?arna w Drawsku Pomorskim wed?ug stanu na 1985 rok by?a jednostk? kategorii "C" z 27 etatami (+9 w KRSP). W 1992 roku na bazie ZSP utworzono JRG PSP w Drawsku Pomorskim.

Wyposa?enie (Stan na 1985 rok)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- SD? - Star A266 WZ? AUM117
              
- SOp - FSO 125p
              
- SOp - UAZ 469B

              
- AP-250 - KZWM AP250
              
- POn - VEB HL 900.40/BLA 3
              
- POd - VEB HL 900.40/VLA 60
              
- PG-8 - VEB HL 900.40/TSA-TS 8
              
- PW - VEB HL 900.40/STA------------------------------------------------------------------------------------------------------