Zawodowa Stra? Po?arna w ?widwinie

Zawodowa Stra? Po?arna w ?widwinie powsta?a w 1975 roku. Wcze?niej, od 1950 roku funkcjonowa?o Pogotowie Zawodowe. ZSP by?a jednostk? kat. "C". Jej siedziba mie?ci?a si? przy ul. Rolnej. W 1992 roku na bazie ZSP powo?ano JRG PSP w ?widwinie.

Wyposa?enie (Przekrojowo lata 80, lista niepe?na)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 170611 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- SH-18 - Star A200 Bumar PM-18P
              
- SKw - Star A200------------------------------------------------------------------------------------------------------