I Oddzia? Zawodowej Stra?y Po?arnej w Gorzowie Wielkopolskim

Zawodowa Stra? Po?arna w Gorzowie Wielkopolskim by?a (wg. stanu na 31.12.1977 r.) jednostk? kat. "B". Na zmianie s?u?bowej pozostawa?y 4 sekcje. Do 1989 r. w mie?cie istnia? tylko jeden oddzia? ZSP. W 1992 roku na bazie I Oddzia?u ZSP utworzono JRG 1 PSP w Gorzowie Wielkopolskim.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1977 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GLBM 0,4/4 - ?uk A151
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
              
- SD? - ?uk A1507 MORS
              
- SD-30 - IFA W50L DL 30
              
- SH-18 - Star 200 Bumar PM18P
              
- SPgaz - ?uk A15
              
- SOp - FSO 125p

              
- DWP 2400 - Total-Alco 2400------------------------------------------------------------------------------------------------------