II Oddzia? Zawodowej Stra?y Po?arnej w Gorzowie Wielkopolskim

II Oddzia? Zawodowej Stra?y Po?arnej w Gorzowie Wielkopolskim powo?ano Rozkazem nr 39/88 Komendanta Rejonowego Stra?y Po?arnych w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 stycznia 1989 r. Jego siedzib? stanowi? nowy obiekt wybudowany przy ul. Stra?ackiej 36A w dzielnicy Siedlice. Obsad? personaln? stanowi?o 23 funkcjonariuszy.

W 1992 roku na bazie oddzia?u utworzono JRG 2 PSP w Gorzowie Wielkopolskim. W 1994 r. jednostka przeprowadzi?a si? czasowo do obiektu po zlikwidowanej ZZSP Zak?adów Mechanicznych "Ursus", by nast?pnie powróci? do pierwotnego obiektu w 2000 r.

Wyposa?enie (stan na 1989 rok)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- SH-18 - Star 200 Bumar PM-18P

              
- PG-8 - VEB HL 900.40/TSA-TS8
              
- P?pian - HL 900.40/SBA 4,5------------------------------------------------------------------------------------------------------