II Oddział Zawodowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

II Oddział Zawodowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim powołano Rozkazem nr 39/88 Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 stycznia 1989 r. Jego siedzibę stanowił nowy obiekt wybudowany przy ul. Strażackiej 36A w dzielnicy Siedlice. Obsadę personalną stanowiło 23 funkcjonariuszy.

W 1992 roku na bazie oddziału utworzono JRG 2 PSP w Gorzowie Wielkopolskim. W 1994 r. jednostka przeprowadziła się czasowo do obiektu po zlikwidowanej ZZSP Zakładów Mechanicznych "Ursus", by następnie powrócić do pierwotnego obiektu w 2000 r.

Wyposażenie (stan na 1989 rok)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- SH-18 - Star 200 Bumar PM-18P

              
- PG-8 - VEB HL 900.40/TSA-TS8
              
- PŚpian - HL 900.40/SBA 4,5------------------------------------------------------------------------------------------------------