Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów Mechanicznych "Ursus" w Gorzowie Wielkopolskim

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów Mechanicznych "Ursus" w Gorzowie Wielkopolskim mia?a powsta? na bazie ZOSP typu ZS-1 w latach 80. Jej siedziba mie?ci? si? mia?a w nowym obiekcie powsta?ym na terenie kompleksu fabrycznego przy bramie nr 2. ZZSP nie zosta?a zorganizowana, w 1988 roku podj?to decyzj? o jej likwidacji. W latach 90. stra?nic? niedosz?ej jednostki czasowo u?ytkowa?a JRG 2 PSP w Gorzowie Wielkopolskim.

Wyposa?enie (planowane, cz??ciowo skompletowane w latach 80.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- SOp - FSO 125p

              
- AP4000 - Rosenbauer SPA-4000------------------------------------------------------------------------------------------------------