Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Mechanicznych "Ursus" w Gorzowie Wielkopolskim

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Mechanicznych "Ursus" w Gorzowie Wielkopolskim miała powstać na bazie ZOSP typu ZS-1 w latach 80. Jej siedziba mieścić się miała w nowym obiekcie powstałym na terenie kompleksu fabrycznego przy bramie nr 2. ZZSP nie została zorganizowana, w 1988 roku podjęto decyzję o jej likwidacji. W latach 90. strażnicę niedoszłej jednostki czasowo użytkowała JRG 2 PSP w Gorzowie Wielkopolskim.

Wyposażenie (planowane, częściowo skompletowane w latach 80.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- SOp - FSO 125p

              
- AP4000 - Rosenbauer SPA-4000------------------------------------------------------------------------------------------------------