Zawodowa Stra? Po?arna w Gorlicach

Zawodowa Stra? Po?arna w Gorlicach zosta?a powo?ana w 1967 jako jednostka kat. III z siedzib? przy ul. Stra?ackiej 8. Wcze?niej w mie?cie funkcjonowa?o Pogotowie Zawodowe w sile 12 stra?aków. Pocz?tkowo jednostka musia?a si? mierzy? z du?ymi problemami sprz?towymi i socjalno - bytowymi, co uleg?o poprawie dopiero w II po?. lat 70. W 1992 roku na bazie ZSP powo?ano JRG PSP w Gorlicach, która znajduje si? obecnie w nowym obiekcie przy ul. 11 listopada.

Wyposa?enie (stan na lata 60., lista niepe?na)

              
- ZGM-8 - GMC (?)

Wyposa?enie (stan na 1977 rok)

              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004

Wyposa?enie (lata 80., lista niepe?na)

              
- SOp - FSO 125p
              
- SOp - UAZ 469B
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004------------------------------------------------------------------------------------------------------