Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Rafinerii Nafty "Glimar" w Gorlicach

Rafineria nafty w Gliniku Mariampolskim (obecnie część Gorlic) powstała w 1884 roku będąc najstarszym tego typu zakładem w Polsce oraz jednym z najstarszych na świecie. W trakcie swojej wieloletniej historii zajmowała się produkcją m.in.: benzyny ekstrakcyjnej, nafty KB, paliw, nafty kosmetycznej, oleju silnikowego oraz innych wyrobów opartych na ropie naftowej. 28 kwietnia 1949 r. rafineria przeszła na własność państwa.

W latach 1976 - 1980 r. stanowiła część Podkarpackich Zakładów Rafineryjnych im. I. Łukasiewicza. Lata 80 przyniosły największy rozwój zakładów, które zostały zmodernizowane i rozbudowane. Od 1984 roku nastąpiła zmiana nazwy przedsiębiorstwa, która od tamtej pory brzmiała Rafineria Nafty "Glimar" w Gorlicach. Zakład prosperujący bardzo dobrze jeszcze w latach 90. ostatecznie został postawiony w stan upadłości w 2005 r.

Dobytku rafinerii strzegła Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna zorganizowana prawdopodobnie w latach 50/60. W 1970 zatrudnione w niej były 24 osoby. Siedziba jednostki znajdowała się na terenie rafinerii od strony ul. Wincentego Pola. W latach 80. jednostka została doposażona w nowe samochody ratowniczo - gaśnicze. Ostatnia dekada XX wieku to pojawienie się w ZZSP m.in.: ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych Jelcz 010 - GCBA 5/32 oraz Jelcz 020 - GCBA 11/32 oraz zmodernizowanego samochodu gaśniczego proszkowego Jelcz 422 - GCPr-3000 (przełożenie zabudowy ze starszego podwozia).

Ostatecznie kres rafinerii oznaczał również koniec ZZSP, której wyposażenie pozostało w strażnicy aż do 2021 roku. Część samochodów znalazła nowych użytkowników, wśród których są m.in. jednostki OSP.

Wyposażenie (lata 90.)

              
- GCBAPr 10/40/1000 - Tatra 815 Vatrosprem
              
- GCBA 11/32 - Jelcz 020
              
- GCBA 8,5/48 - Tatra 148 Rosenbauer SLF 8500
              
- GCBA 5/32 - Jelcz 010
 250130 
- GCPr-3000 - Jelcz P422 JZS/Total (przekładka ze starszego podwozia)
              
- SD-30 - Magirus-Deutz (?)
              
- SKw - Jelcz 315 (ex. GPr-3000)
              
- Sanitarka - Polonez Cargo (?)
              
- SLOp - Polonez Caro MR'93
              
- SLKw - Żuk------------------------------------------------------------------------------------------------------