Zawodowa Stra? Po?arna w Zakopanem

Zawodowa Stra? Po?arna w Zakopanem swoj? histori? si?ga 1889 roku, kiedy to powo?ano Komitet Za?o?ycielski Ochotniczej Stra?y Po?arnej. Jako formacja typowo zawodowa zosta?a zorganizowana po zako?czeniu II wojny ?wiatowej. Jedna z siedzib jednostki, która u?ytkowana by?a do 2004 roku mie?ci?a si? przy ul. W?adys?awa Orkana 2A tu? obok ul. Krupówki. W 1992 roku na bazie ZSP powo?ano JRG PSP w Zakopanem.

Wyposa?enie (stan na koniec lat 80, lista niepe?na)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Tatra 148 Karosa CAS32
 250717 
- SD-37 - Jelcz 420 Metz DLK 37
              
- SH-18 - Star 200 Bumar PM-18P
              
- SD? - ?uk A1507 MORS
 270701 
- SOp - FSO 125p------------------------------------------------------------------------------------------------------