Zawodowa Straż Pożarna w Pajęcznie

Historia zawodowego pożarnictwa w Pajęcznie rozpoczyna się w 1956 roku, kiedy to powołana została Powiatowa Komenda Straży Pożarnych. Nie jest do końca jasne czy również wtedy powstała Zawodowa Straż Pożarna. Być może ograniczono się tylko do stworzenia Pogotowia Zawodowego przy istniejącej od 1909 roku - Ochotniczej Straży Pożarnej.

W 1975 roku Komenda Powiatowa (a także ZSP lub Pogotowie Zawodowe) zostały zlikwidowane, a użytkowany dotychczas budynek przejęła Ochotnicza Straż Pożarna w Pajęcznie.

Od tamtej chwili, przez 15 lat przy zdarzeniach na terenie gmin: Pajęczno, Nowa Brzeźnica oraz Strzelce Wielkie musiały interweniować zastępy z ZSP Kłobuck.

W 1990 roku utworzona została siódma KRSP w województwie częstochowskim mieszcząca się w Pajęcznie. Wraz z nią powołana została Zawodowa Straż Pożarna, która przejęła operacyjnie wskazane wyżej gminy. Bazę sprzętową do powstania ZSP stanowiła częściowo OSP Pajęczno kwalifikowana wówczas do typu "S-3". Służbę w jednostce pełniło 16 strażaków. Dwa lata później, 1 lipca 1992 roku utworzono Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą PSP, która podlegała KR PSP w Kłobucku. KRSP w Pajęcznie została zlikwidowana.

Wyposażenie (Z chwilą powołania ZSP - 1990 rok)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- GBM 2/8 - Jelcz 002 N-751
              
- SOp - FSO 125p

Wyposażenie (Z chwilą powołania PSP - 1992 rok)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- GLM-8 - Żuk A15C
              
- SOp - FSO 125p------------------------------------------------------------------------------------------------------