Zawodowa Straż Pożarna Huty "Andrzej" w Zawadzkiem

Huta "Andrzej" w Zawadzkiem swoimi początkami sięga 1836 roku. Nazwa "Andrzej" (Andreashütte) została nadana dopiero w 1941 roku, a w 1954 roku zmieniona na Huta im. Gen. Karola Świerczewskiego. Początki ochrony przeciwpożarowej na zakładzie sięgają prawdopodobnie okresu międzywojennego, jednak dopiero po II wojnie światowej utworzono jednostkę ochotniczą, a następnie przekształcono ją w zawodową. W latach 80. na zmianie służbowej pozostawało 15 funkcjonariuszy. Siedziba jednostki znajdowała się na terenie kompleksu fabrycznego.

ZZSP interweniowała również przy zdarzeniach poza terenem zakładu, stanowiąc wsparcie dla okolicznych jednostek OSP oraz ZSP ze Strzelec Opolskich. W latach 90. dokonano redukcji etatów do 5 funkcjonariuszy na zmianę. Z dniem 1 maja 1998 roku jednostka została zlikwidowana, a jej wyposażenie rozdzielono m.in. pomiędzy OSP z okolicznych miejscowości.

Wyposażenie (stan na drugą połowę lat 80, lista niepełna)

 271433 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- SH-18 - Star A266 Bumar PM-18P
              
- SLKw - Żuk A-15C

 271430 
- POd - VEB HL 900.40/VLA 60
 271430 
- POn - VEB HL 900.40/BLA 3
 271430 
- AP-250 - KZWM AP250------------------------------------------------------------------------------------------------------