ZZSP Zakładów Mechanicznych im. M. Nowotki w Warszawie

Zawodowa Zakładowa Straż Pożarna Zakładów Mechanicznych im. Nowotki powstała w 1955 roku. Jednostka była zlokalizowana przy ulicy Fort Wola 22 i operacyjnie podlegała KRSP Warszawa-Wola.

Wyposażenie

Stan na 30.06.1973

 W-0732 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 028/003
 W-0733 
- GBM 2/8 - Jelcz 002
 W-0734 
- GBM 2/8 - Star 20

Stan na 31.12.1990

 010741 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 010742 
- GLBA 0,4/2 - Żuk A151C
 010743 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- POd - HL 900.40------------------------------------------------------------------------------------------------------