Zawodowa Straż Pożarna Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego

Stocznia Szczecińska im. Warskiego została utworzona po zakończeniu II wojny światowej na bazie niemieckich stoczni, które zostały zniszczone m.in. w wyniku bombardowań. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna istniała praktycznie od samego początku funkcjonowania zakładu. Jej siedziba znajdowała się początkowo na terenie stoczni, jednak w 1971 roku ZZSP przeniosła się do budynków przy ul. Firlika (gdzie funkcjonował III Oddział ZSP przed wyprowadzką). Jednostka oprócz zabezpieczenia przeciwporażeniowego obiektów stoczni posiadała również wyznaczony rejon operacyjny w części Szczecina. Według stanu na 1982 roku była to jednostka kat. "B". W 1993 roku na bazie ZZSP powołano Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 5 PSP w Szczecinie.

Wyposażenie (zbiorczo, lata 60/70/80)

              
- SOp - FSO 125p
              
- GLM-8 - Żuk A-15C
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
 410143 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 410140 
- GBA 8/32 - Nubian Mark 6T Pyrene
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-3000 - Jelcz 315M Total PLF 3000
              
- SD-30 - ZIŁ 157K------------------------------------------------------------------------------------------------------