Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Azotowych "Kędzierzyn" w Kędzierzynie-Koźlu

Zakłady Przemysłu Azotowego "Kędzierzyn" powstały w 1948 roku. Również wtedy powołana została jednostka ochorny przeciwpożarowej, która miała zabezpieczać teren rozbudowywanego zakładu. W 1958 roku ZZSP przeniosła się do nowo powstałego obiektu przy dzisiejszej ulicy Mostowej 33. Od tej chwili była to główna siedziba jednostki. W latach 80. doszło do kolejnej rozbudowy ZAK, co skłoniło dyrekcję zakładu oraz kierownictwo ZZSP do utworzenia kolejnego, II Oddziału zlokalizowanego w nowym budynku w pobliżu instalacji OXO.

W lutym 1993 roku nastąpiła reorganizacja struktur ZZSP, która skutkowała przekazaniem części wyposażenia oraz etatów na rzecz Państwowej Straży Pożarnej. Na bazie I Oddziału ZZSP utworzono Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą PSP nr 1, która zlokalizowana została we wspomnianym już budynku przy ulicy Mostowej 33. Natomiast na bazie II Oddziału ZZSP powołano Zakładową Służbę Ratownictwa, Obrony Cywilnej i Prewencji Pożarowej, która po kolejnych przemianach strukturalnych funkcjonuje do dzisiaj.

Wyposażenie (stan na pierwszą połowę lat 70, lista niepełna)

              
- GCBA 8,5/32 - Tatra 138 Rosenbauer SLF 8500

Wyposażenie (stan na przełom lat 80/90, lista niepełna)

 270531 
 
 OPF 281E 
- GCBA 12/50 - Steyr 32S39 Rosenbauer SLF 12000
 270532 
 
 OPF 311E 
- GCBA 12/50 - Steyr 32S39 Rosenbauer SLF 12000
 270533 
 
 OPF 185D 
- GCBA 13/65 - Steyr 1491 Rosenbauer SLF 13000
 270534 
 
 OPF 657C 
- GCBA 13/48 - Steyr 1490 Rosenbauer SLF 13000 (numer nadany wtórnie)
 270534 
 
 OPF 186D 
- GCBA 13/65 - Steyr 1491 Rosenbauer SLF 13000
              
 
                 
- GCSn-5000 - Jelcz 325 Techmet------------------------------------------------------------------------------------------------------