Zawodowa Straż Pożarna w Prudniku

Zawodowa Straż Pożarna w Prudniku swoimi początkami sięga 1945 roku, kiedy przystąpiono do organizowania od nowa systemu ochrony przeciwpożarowej. 31 grudnia 1955 roku zlikwidowano Zawodową Straż Pożarną, a w jej miejsce utworzono Pogotowie Zawodowe. Zabieg ten miał na celu zwiększenie siły i znaczenia miejscowej OSP. Nie udało się zrealizować tego celu, czego skutkiem było ponownie utworzenie Zawodowej Straży Pożarnej - 1 stycznia 1966 roku. W 1968 roku zatrudnionych w niej było 30 funkcjonariuszy. W 1992 roku na bazie ZSP powołano JRG PSP w Prudniku kat. "C" z 42 etatami.

Wyposażenie (lata 50, lista niepełna)

              
- GM-8 - Bedford OLBZ-N70

Wyposażenie (koniec lat 80., lista niepełna)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 271314 
- SH-18 - Star 244 Bumar PM-18P
              
- SCZ-18 - Jelcz 317 z naczepą CN-18 O/N------------------------------------------------------------------------------------------------------