Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Frotex" w Prudniku

Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Frotex" w Prudniku swoją historią sięgały 1845 roku, kiedy to powstała fabryka tkanin lnianych nieopodal rzeki Prudnik. Pierwsza jednostka ochrony przeciwpożarowej powołana została na zakładzie jeszcze w końcu XIX wieku. 8 października 1945 roku przy Śląskich Zakładach Tekstylnych w Prądniku (nazwa miasta z okresu powojennego) powstała Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna. Na jej siedzibę zaadaptowano budynek byłej wozowni.

5 maja 1967 roku ZZSP została zlikwidowana, jednak duże zagrożenie pożarowe zakładu oraz częste pożary spowodowały ponowne utworzenie jednostki z dniem 1 czerwca 1971 roku.

Według stanu na dzień 25 maja 1992 roku w ZZSP zatrudnionych było 28 osób. W tym samym roku jednostka zmieniła siedzibę, w której pozostała już do czasu likwidacji w 2012 roku.

Wyposażenie (stan na lata 60, lista niepełna)

 P-41 
- SBA 2000/16 - Jelcz 001 N-751
          
- GM-8 - Star 20 N-71

Wyposażenie (stan na początek lat 70, lista niepełna)

 H-1230 
- SBA 2000/16 - Jelcz 001
              
- SBAM 2000/8+8 - Jelcz 003

Wyposażenie (stan na przełom lat 80/90, lista niepełna)

 271330 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 271332 
- GLM-8 - Żuk A-15C------------------------------------------------------------------------------------------------------