ZZSP Zakładów Kineskopowych "Unitra-Polkolor" w Piasecznie

Zawodowa Zakładowa Straż Pożarna Warszawskich Zakładów Kineskopowych "Unitra-Polkolor" w Piasecznie podlegała operacyjnie KRSP w Piasecznie.

Wyposażenie (lata osiemdziesiąte)

              
- SOp - Polski Fiat 125p
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 012040 
- GPr-3000 - Jelcz 325 KZWM
              
- SH-18 - Star 28 Bumar
              
- SLRt - Żuk
              
- SKw - Żuk

 012037 
- APL - Minimax
              
- APL - Minimax------------------------------------------------------------------------------------------------------