ZZSP Instytutu Badań Jądrowych w Świerku

Zawodowa Zakładowa Straż Pożarna Instytutu Badań Jądrowych w Świerku podlegała operacyjnie KRSP w Otwocku.

Wyposażenie (lata osiemdziesiąte)

              
- GCSn 5500 - Jelcz 325 Techmet------------------------------------------------------------------------------------------------------