fot.S.Kalinowski

GAZ-46 MAW

Samochód p?ywaj?cy

W jednostkach stra?y specjalizuj?cych si? w ratownictwie wodnym u?ywano ma?ych radzieckich amfibii MAW. Pe?ni?y one g?ównie funkcje pojazdów rozpoznawczych i dowódczych.

GAZ-46 MAW

Podwozie: GAZ-46 z silnikiem benzynowym o mocy 55 KM
Skrzynia biegów: 3+R
Uk?ad jezdny: 4x4
Ilo?? miejsc: 4 (1+3)
Masa ca?kowita: ok. 2000 kg
Pr?dko?? maks. na l?dzie: 90 km/h
Pr?dko?? maks. na wodzie: ok. 10 km/h