fot. W. Jawczak

Autosan H9-15

Autobus

W drugiej po?owie lat siedemdziesi?tych jednostki organizacyjne stra?y eksploatowa?y autobusy Autosan H9-15. Autobusy wykorzystywano do celów kwatermistrzowskich - by?y to pojazdy nieoznakowane i nie posiadaj?ce sygnalizacji ?wietlno-d?wi?kowej.

Autosan H9-15 (ok. 1975)

Podwozie: Autosan H9-15 z sze?ciocylindrowym rz?dowym silnikiem wysokopr??nym 6C107 o mocy 138 KM
Skrzynia biegów: 5+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: jednosegmentowe zamkni?te z dwojgiem jednoskrzyd?owych drzwi otwieranych r?cznie
Ilo?? miejsc: 2+36 (siedz?ce)
Pr?dko?? maks: 88 km/h