fot. Informator KGSP

HL 900.40/BLA 3 - POn

Przyczepa specjalna o?wietleniowa

Zanim rozpocz??a si? produkcja ?uków SOn-8 (prze?om lat siedemdziesi?tych i osiemdziesi?tych), potrzeby wielu Zawodowych Stra?y Po?arnych (sprzede wszystkim w mniejszych o?rodkach) w zakresie transportu sprz?tu o?wietleniowego – wówczas jeszcze przeno?nego – zaspokaja?y przyczepy o?wietleniowe typu BLA (Beleuchtungsanhänger) 3. Cyfra „3” oznacza?a zespó? pr?dotwórczy o mocy 3 kVA. Przyczepy te zacz?to sprowadza? do Polski na pocz?tku lat siedemdziesi?tych. Gdzieniegdzie s?u?? do dzi? – oczywi?cie wyposa?one ju? w nowoczesne agregaty pr?dotwórcze i naja?nice. (KN)

Producent: VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz, NRD
Oznaczenie NRD: BLA 3
Oznaczenie PRL: POn

Dane techniczne:

Masa ca?kowita: 900 kg
Wymiary (d?./szer./wys): 3480/1770/1950 mm
Rozstaw kó?: 1520 mm
Prze?wit: ok. 300 mm
Dop. szybko??: 80 km/h

Wyposa?enie (lata siedemdziesi?te):

  • agregat pr?dotwórczy; nap?dzany jednocylindrowym, dwusuwowym silnikiem benzynowym Barkas EL 308 o mocy 6 KM @ 3.000 obr./min, o poj. skokowej 294,6 cm3, zu?ycie paliwa 2,5 l/h, poj. zbiornika 10 l; pr?dnica typu EGBS 3-2, moc 3 kVA, pr?d jednofazowy 50 Hz o napi?ciu znamionowym 220V; ci??ar zespo?u (z paliwem) 147 kg.
  • 3 szt. reflektorów z ?arówk? 1000 W
  • 3 szt. statywów do reflektorów
  • 5 szt. lamp sznurowych przeno?nych z opraw? (40 W)
  • 6 szt. zwijade? kablowych z 25 metrami kabla ka?de
  • lampa przeno?na bateryjna
  • 5 szt. hermetycznych rozdzielaczy pr?du
  • trójk?t ostrzegawczy z lamp?
  • kanistry o poj. 2 i 20 l
  • zestaw narz?dzi