fot. Konrad Nowak

HL 900.40/TSA-TS 8 - PG-8

Przyczepa ga?nicza

W swej „ojczy?nie” przyczepy ga?nicze. TSA-TS 8 (Tragkraftspritzenanhänger – Tragkraftspritze 8/8) przeznaczone by?y przede wszystkim dla OSP i ZOSP typu M. Umo?liwia?y transport motopompy wraz z ca?ym niezb?dnym sprz?tem ga?niczym. Motopompa by?a umieszczona na szynach, po których ?atwo by?o ja wyci?gn??. Charakterystycznym elementem wyposa?enia przyczepy by?o te? typowo niemieckie, r?czne zwijad?o na w??e W-52. Zamiast motopompy TS 8 z silnikiem Barkas ZW 1103, mo?na by?o przewozi? ni? równie? motopomp? szlamow? typu LP 20/3. Na dzie? dzisiejszy trudno powiedzie?, jakiego typu jednostki stra?y by?y najwi?kszymi odbiorcami przyczepki ga?niczej w PRL: zawodowe terenowe, ochotnicze terenowe czy ochotnicze zak?adowe.

Przyczepy TSA-TS 8 by?y sprowadzane do Polski bez wspomnianej enerdowskiej motopompy (prawdopodobnie równie? bez pozosta?ego sprz?tu ga?niczego - w??y, pr?downic, kompletu sprz?tu strony ssawnej, itp.). Zamiast niej stosowano krajowe motopompy analogicznej wielko?ci – M 8/8 PO-5. Poniewa? na chwil? obecn? nie s? znane ?adne wytyczne wyposa?ania przyczep tego typu w Polsce, poni?ej zamieszczone zosta?o normatywne wyposa?enie z NRD, na które pierwotnie przewidziano mocowania. (KN)

Producent: VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz, NRD
Oznaczenie NRD: TSA-TS 8
Oznaczenie PRL: PG-8

Dane techniczne:

Masa ca?kowita: 900 kg
Wymiary (d?./szer./wys): 3480/1770/1950 mm
Rozstaw kó?: 1520 mm
Prze?wit: ok. 300 mm
Dop. szybko??: 80 km/h

Wyposa?enie (lata siedemdziesi?te):

 • motopompa wielko?ci M 8/8
 • zwijad?o r?czne
 • hydronetka wodna 10 l
 • 6 szt. w??y ssawnych 1,6 m
 • 6 szt. w??y t?ocznych W-75-20
 • 1 szt. w??a t?ocznego (hydrantowego) W-75-5
 • 10 szt. w??y t?ocznych W-52-15 (5 na zwijadle)
 • rozdzielacz
 • pr?downica zamykana 75
 • pr?downica zamykana 52
 • 2 pr?downice uniwersalne 52
 • kolanko 75
 • smok ssawny
 • kosz wiklinowy na smok
 • stojak hydrantowy
 • linki ratownicze
 • wiadro brezentowe
 • 3 szt. kluczy do ??czników
 • klucze do hydrantów
 • ?om
 • siekiera
 • narz?dzia
 • worek samorozpr??alny (tzw. „ambu”)
 • 9 par r?kawic stra?ackich
 • 10 szt. pochodni
 • 5 szt. latarek