PG-8 - POM Gostynin

Przyczepa gaśnicza

Mimo wyprodukowania tysięcy egzemplarzy krajowych samochodów pożarniczych, OSP typu M były nawet pod koniec lat osiemdziesiątych. nadal zjawiskiem powszechnym, tak na wsiach, jak i w wielu zakładach (np. produkujące m.in. komputery zakłady „MERA-ELZAB” w Zabrzu posiadały jeszcze co najmniej w 1983 roku jednostkę ZOSP M-1). Ich potrzeby transportowe nie były zabezpieczone odpowiednimi, seryjnie produkowanymi przyczepami, wiele z nich nie posiadało garaży na tyle dużych, by mógł się tam zmieścić choćby lekki samochód lub duża przyczepa do transportu ludzi i sprzętu.

W połowie lat 80. w Zakładzie Sprzętu Straży Pożarnych CNBOP w Józefowie opracowano projekt wózka gaśniczego (przyczepy) typu PG-8, który miał zabezpieczyć potrzeby transportowe jednostek typu M, jeśli chodzi o sprzęt. Była to niewielka, jednoosiowa przyczepa, mieszcząca jednak sporo sprzętu gaśniczego i burzącego. Wykonany w POM Gostynin prototyp został przebadany w CNBOP w 1986 r., otrzymał świadectwo dopuszczenia i w następnym roku miał zostać wdrożony do produkcji seryjnej w tym samym zakładzie. Produkcję na pewno podjęto, znany jest egzemplarz z 1989 r., noszący numer fabryczny 85.

Jeśli chodzi o konstrukcję, to przyczepa z Gostynina przypominała swoje poprzedniczki, czyli P-81 i WG-8/W-750. Na niskiej skrzyni ładunkowej zamontowano szkielet, na który naciągana była plandeka. Z przodu skrzyni ładunkowej (od strony dyszla) znajdowały się małe, dwuskrzydłowe drzwiczki, z tyłu natomiast opuszczana klapa. W środku zamocowano szereg półek i uchwytów na sprzęt pożarniczy. (KN)

Okres produkcji: planowane rozpoczęcie produkcji seryjnej 1987, brak pełnych danych o jej rozmiarach i zakończeniu.
Producent: Państwowy Ośrodek Maszynowy w Gostyninie (woj. płockie)

Dane techniczne:

Masa własna: 900 kg
Ładowność: ok. 800 kg
Dop. szybkość: 25 km/h

Planowane normatywne wyposażenie:

 • motopompa M-800 PO-5 – 1 szt.
 • węże ssawne – 3 szt.
 • węże tłoczne W-75 – 5 szt.
 • węże tłoczne W-52 – 7 szt.
 • armatura gaśnicza
 • kanister na środek pianotwórczy
 • komplet wyposażenia strony ssawnej
 • 2 przęsła drabiny nasadkowej DN 2,7
 • sprzęt burzący (piły, sagan, itp.)
 • klucze do łączników
 • mostki przejazdowe
 • zestaw narzędzi – 1 kpl.