fot. Grzegorz Fortuna

Total-Alco 2400

Przewoźne działko wodno-pianowe DWP 2400

Niemal jednocześnie z działkami Total 2400 pojawiły się w Polsce działka Total-Alco 2400.

W wersji Alco zastosowano dwie osobne prądownice - wodną i pianową, umieszczone obok siebie w pionie. Zrezygnowano również ze stosowania inżektora, co pociągnęło za sobą konieczność doprowadzenia do prądownicy pianowej wodnego roztworu środka pianotwórczego. Zmiany te przyczyniły się do polepszenia osiąganych odległości w rzucie pionowym i poziomym działka. Wszystkie pozostałe elementy jak również podwozie odmiany Total-Alco były wysoce zunifikowane z wersją Total 2400.

Działka Total-Alco 2400 używane były w terenowych i resortowych jednostkach taktycznych straży.

Dane techniczne:
Wymiary działka wraz z podwoziem (dł./szer./wys): , 4500/1610/1105 mm (w poziomym położeniu prądownicy) lub 3365 mm (w pionowym położeniu prądownicy)
Masa całkowita: 280 kg – wraz z przyczepą, 62 kg – samo działko
Dop. szybkość: 60 km/h

Wyposażenie i parametry pożarnicze

  • 2 osobne prądownice do podawania wody i piany
  • ciśnienie nominalne 12 bar
  • wydajność wody - 2400 l/min
  • wydajność piany - 15 m3/min
  • podawanie wody w poziomie na odległość 90 m, w pionie 65 m
  • podawanie piany w poziomie na odległość 65 m, w pionie 45 m
  • obrót działka w poziomie o 360 stopni, w pionie -30 stopni, +90 stopni