fot. K.Ratyński

D-44 POM - PG-8

Przyczepa gaśnicza PG-8

Mimo wyprodukowania tysięcy egzemplarzy krajowych samochodów pożarniczych, OSP typu M były w latach siedemdziesiątych. zjawiskiem powszechnym. Ich potrzeby transportowe nie były zabezpieczone odpowiednimi, seryjnie produkowanymi przyczepami. Na początku lat siedemdziesiątych, w KWSP w Opolu opracowano założenia konstrukcyjne typowej przyczepy gaśniczej PG-8, przeznaczonej dla OSP typu M.

Bazę projektu stanowiła przyczepa Autosan D-44 produkowana w Sanockiej Fabryce Autobusów w Sanoku. Drewniane ściany boczne przyczepy zostały podwyższone i osadzono na nich konstrukcję stanowiącą stelaż dla opończy zabezpieczającej załogę i sprzęt przed czynnikami atmosferycznymi. W opończy zastosowano świetliki zapewniające przepływ światła dziennego. Centralnie w tylnej części przyczepy umieszczone przedział motopompy, który wykonano w formie schronu. Klapa ograniczająca ten przedział po otwarciu stanowiła podest umożliwiający wyjmowanie motopompy, która w pozycji transportowej była blokowana w celu zapobieżenia jej przemieszczaniu. Nad przedziałem motopompy a także z jego prawej strony umieszczono uchwyty do mocowania sprzętu, węży i armatury, które przewożone były zgodnie z normatywem stosowanym w samochodach GBM. W głębi przyczepy umieszczono ławki dla ośmiu osób załogi. Ponadto w skład wyposażenia weszła ręczna syrena jednotonowa oraz lampa ostrzegawcza koloru niebieskiego. Przyczepa PG-8 współpracowała najczęściej z ciągnikami Ursus C-4011 oraz C-360.

Produkcję przyczepy podjęła cała sieć Państwowych Ośrodków Maszynowych z terenu województwa opolskiego, przy czym największą ilość wyprodukował POM w Trzeboszowicach. Wyprodukowane egzemplarze trafiły głównie do OSP typu M, z terenu województwa opolskiego.

Dane techniczne:

Liczba miejsc: 8
Ładowność: ok. 3500 kg
Dop. szybkość: 25 km/h

Normatywne wyposażenie:

 • motopompa M-800 PO-3 lub PO-5 – 1 szt.
 • węże ssawne – 4 szt.
 • węże tłoczne W-75 – 5 szt.
 • węże tłoczne W-52 – 7 szt.
 • armatura gaśnicza
 • kanister na środek pianotwórczy
 • komplet wyposażenia strony ssawnej
 • 2 przęsła drabiny nasadkowej DN 2,7
 • klucze do łączników
 • mostki przejazdowe
 • zestaw narzędzi – 1 kpl.
 • sygnalizacja świetlno-dźwiękowa