Fot. Ze zbiorów Mateusza Majewskiego

Dacia 1300 - SOp

Samochód specjalny operacyjny

Przytaczaj?c dialog z kultowego serialu "Zmiennicy" Stanis?awa Barei og?aszamy kolejn? premier? na PRL 998.

(...)
- Mamy dla Pana naprawd? bardzo dobr? wiadomo??.
Porzucamy nasze wys?u?one Fiaty i przechodzimy na doskona?y, nowoczesny samochód produkcji rumu?skiej.
- Dacia !? Mowy nie ma (...)
- Ale co wy chcecie od Dacii ? - na francuskiej licencji...
- Dobra to ona mo?e jest zasadniczo, ale dla Francuza. (...)


A jednak Dacie nie omin??y równie? polskiej stra?y. Wed?ug obecnego stanu wiedzy, wiadomo, ?e pojazdy te pojawi?y si? w s?u?bach po?arniczych PRL oko?o po?owy lat siedemdziesi?tych, pe?ni?c funkcje samochodów operacyjnych. Operacyjne Dacie, w porównaniu z "cywilnymi" autami tej marki, wyposa?ono dodatkowo w system sygnalizacji ?wietlno-d?wi?kowej oraz sprz?t ??czno?ciowy. Dodatkowym atrybutem tych pojazdów by? charakterystyczny schemat malowania zgodny z ówczesnymi normatywami obowi?zuj?cymi w tym zakresie.

Samochody te u?ywane by?y m.in. w komendach stra?y w Olsztynie, Pas??ku oraz Mor?gu.

Dacia 1300 (1969)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: SOp
Podwozie: Dacia 1300 z 4-cylindrowym silnikiem benzynowym o pojemno?ci skokowej 1298 ccm oraz mocy 54 KM
Skrzynia biegów: 4+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: 5-drzwiowy hatchback
Ilo?? miejsc: 5
Wymiary (d?ugo??, szeroko??, wysoko??): 4345x1635x1435 (mm)
Pr?dko?? maks: 145 km/h