fot. Jacek Leś

Jelcz 005 - SRt - Adaptacja PKP

Samochód ratownictwa technicznego

W nawiązaniu do artykułu o adaptacji samochodów Jelcz 005 do wypełniania funkcji ratowniczych w PKP, publikujemy swego rodzaju suplement. W świetle coraz to nowych faktów można stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że oprócz wersji z zestawem do przepompowywania cieczy niebezpiecznych oraz wersji z ratowniczym sprzętem hydraulicznym, istniała jeszcze jedna odmiana kolejowych "techników" oparta konstrukcyjnie na bazie samochodu Jelcz 005. Jest to póki co zdecydowanie najbardziej tajemnicza adaptacja nadwozia 005, przeprowadzona w PKP

Najważniejszym elementem implementacji nadwozia było całkowite zdemontowanie zbiornika na wodę, co spowodowało daleko posuniętą dowolność w aranżacji przedziału sprzętowego zabudowy. W prezentowanym powyżej egzemplarzu z ZZSP PKP Gdynia-Grabówek wykorzystano ponadto dolną część nadwozia specjalnego do zabudowania dodatkowych skrytek osłoniętych drzwiami żaluzjowymi. W egzemplarzu z ZZSP PKP Białystok (zdjęcie poniżej) w tylnej ścianie nadwozia (w miejscu gdzie znajdowały się nasady) zabudowano dodatkową skrytkę osłoniętą brezentową roletą.

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami na temat konfiguracji sprzętowej tych pojazdów. Niewykluczone, że były one wyposażone w zestaw narzędzi hydraulicznych i pompę do cieczy ropopochodnych wraz z osprzętem oraz napędzaną z przystawki odbioru mocy pompę hydrauliczną wykorzystywaną do zasilania urządzeń służących do wkolejania taboru. Są to jednak tylko przypuszczenia, które dotychczas nie zostały w żaden sposób potwierdzone. Wszelkie informacje w niniejszym temacie Będą mile widziane.

Dyslokacja

  • ZZSP PKP Białystok
     030135 
  • ZZSP PKP Gdynia-Grabówek
  • ZZSP PKP Chojnice