fot. Archiwum ZSP PKN Orlen

Skum 3000

Przewoźne działko wodno-pianowe DWP 3000

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych, dla resortowych jednostek ZZSP zakupiono kilka egzemplarzy przewoźnych działek wodno-pianowych szwedzkiej firmy Skum. Były to działka o wydajności 3000 litrów wody/min lub 21 m sześć piany /min.

Urządzenie wyposażono w 4 nasady 75 służące do zasilania w wodę oraz wymienne prądownice do podawania wody lub piany. Istniała możliwość podawania środków gaśniczych z jednej lub dwóch albo trzech prądownic jednocześnie. Aby podać pianę z działka należało doprowadzić do prądownic roztwór środka pianotwórczego. Regulacja poszczególnych dysz odbywała się ręcznie za pośrednictwem systemu dźwigni. Działko umieszczone zostało na dwukołowej przyczepce, a po odblokowaniu zaczepów mogło być zdjęte z przyczepy.

Działka SKUM używane były m.in w ZZSP Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku.

Dane techniczne:
Wymiary działka wraz z podwoziem (dł./szer./wys): , 4200/1400/1150 mm (w poziomym położeniu prądownicy) lub 3300 mm (w pionowym położeniu prądownicy)
Masa całkowita: 600 kg – wraz z przyczepą, 130 kg – samo działko
Dop. szybkość: 60 km/h

Wyposażenie i parametry pożarnicze

  • 3 prądownice wymiennie do wody lub piany
  • ciśnienie nominalne 10 bar
  • wydajność wody przy zastosowaniu jednej prądownicy - 1000 l/min, dwóch - 2000 l/min, trzech - 3000 l/min
  • wydajność piany przy zastosowaniu jednej prądownicy - 7 m3/min, dwóch - 14 m3/min, trzech - 21 m3/min
  • podawanie wody w poziomie na odległość 70 m, w pionie 50 m
  • podawanie piany w poziomie na odległość 40 m, w pionie 20 m