Ze zbiorów Andrzeja Trębickiego

ZZSP ZPB "Alba" Łódź