fot.Ze zbiorów Wojciecha Po?omskiego

Jelcz 002 N-752 - GBM 2/8

?redni samochód ga?niczy wodno-pianowy

Kolejna modernizacja Jelcza 002 obejmowa?a zmiany w nadwoziu pojazdu. W zwi?zku z uruchomieniem przez FSC Starachowice produkcji nowej kabiny N20.1 zmianie uleg?a struktura zabudowy samochodu. Kabina nie stanowi?a ju? jednej ca?o?ci z przedzia?em za?ogi i zosta?a indywidualnie zamocowana do ramy. Pozosta?a cz??? nadwozia pozosta?a bez zmian. Nowa zabudowa otrzyma?a oznaczenie N-752.

Pojazd produkowano w latach 1964-1966.

Jelcz 002 - N-752 (1964)

Oznaczenie wg PN 79: GBM 2/8
Oznaczenie wg PN-63: SBM 2000/8
Podwozie: Star A25P z rz?dowym sze?ciocylindrowym silnikiem benzynowym S472 o mocy 95 KM
Skrzynia biegów: 5+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: N752 - dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny N20.1 i nadwozia specjalnego
Liczba miejsc: 6 (2+4)
Wymiary (d?ugo??, szeroko??, wysoko??): 6720x2315x2710 (mm)
Rozstaw osi: 3850 mm
Masa ca?kowita: 7850 kg
Pr?dko?? maks: 80 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

  • motopompa M-800E PO-3 Polonia o wydajno?ci 800 l/min przy ci?nieniu 8 bar
  • zbiornik na wod? o pojemno?ci 2000 l
  • zbiornik na ?rodek pianotwórczy o pojemno?ci 200 l (2x100)
  • w??e i armatura wodno-pianowa
  • lekki sprz?t burz?cy