fot.Ze zbiorów Wojciecha Po?omskiego

Jelcz 001 - GBA 2/16

?redni samochód ga?niczy wodno-pianowy

Równocze?nie z uruchomieniem produkcji samochodu Jelcz 002 GBM 2/8 ruszy? monta? odmiany pochodnej wyposa?onej w autopomp? i oznaczonej symbolem fabrycznym 001 (nadwozie N-751). W miejsce przeno?nej motopompy zainstalowano tu autopomp? o wydajno?ci 1600 l/min. Pozosta?y sprz?t i wyposa?enie modelu 001 by?o identyczne jak w samochodzie Jelcz 002.

Pojazd pocz?tkowo zabudowywano na podwoziu Star A21P. W 1960 roku wyprodukowano zaledwie kilkana?cie egzemplarzy na zmodernizowanym podwoziu Star A25P i produkcj? wstrzymano. Powodem tej decyzji by? wadliwie poprowadzony nap?d autopompy (powtórka sytuacji z 1955 roku kiedy to z tego samego powodu, zaniechano wytwarzania Stara 20 N-72).

Jelcz 001 (1958) – podwozie A21P

Oznaczenie wg PN 79: GBA 2/16
Oznaczenie wg PN-63: SBA 2000/16
Podwozie: Star A21P z rz?dowym sze?ciocylindrowym silnikiem benzynowym S42 o mocy 85 KM
Skrzynia biegów: 5+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: N761 - jednosegmentowe zbudowane z elementów kabiny N23
Liczba miejsc: 6 (2+4)
Wymiary (d?ugo??, szeroko??, wysoko??): 6720x2315x2710 (mm)
Rozstaw osi: 3850 mm
Masa ca?kowita: 7850 kg
Pr?dko?? maks: 70 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

  • autopompa P-30 o wydajno?ci 800 l/min przy ci?nieniu 8 bar
  • zbiornik na wod? o pojemno?ci 2000 l
  • zbiornik na ?rodek pianotwórczy o pojemno?ci 200 l (2x100)
  • w??e i armatura wodno-pianowa
  • lekki sprz?t burz?cy


Jelcz 002 (1960) – podwozie A25P

Oznaczenie wg PN 79: GBA 2/16
znaczenie po?arnicze wg PN-63: SBM 2000/16
Podwozie: Star A25P z sze?ciocylindrowym silnikiem benzynowym S472 o mocy 95 KM
Skrzynia biegów: sze?ciostopniowa (5+R)
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: N761 - jednosegmentowe zbudowane z elementów kabiny N23
Liczba miejsc: 6 (2+4)
Wymiary (d?ugo??, szeroko??, wysoko??): 6720x2315x2710 (mm)
Rozstaw osi: 3850 mm
Masa ca?kowita: 7850 kg
Pr?dko?? maks: 80 km/h

Wyposa?enie po?arnicze identyczne jak w wersji na podwoziu Star A21P.