fot.Ze zbiorów Wojciech Po?omskiego

Jelcz 315 Total PLF 3000 - GPr-3000

?redni samochód ga?niczy proszkowy

W latach 1967-1970 zachodnioniemiecka firma Total dostarczy?a na polski rynek kilka nowoczesnych samochodów proszkowych GCPr-3000 zabudowanych na czechos?owackich podwoziach Skoda 706. W 1971 roku Total po raz pierwszy zabudowa? swój trzytonowy agregat na polskim podwoziu Jelcz 315.

Za?og? wozu stanowi?y 4 osoby mieszcz?ce si? w kabinie seryjnej. Centralne miejsce zabudowy stanowi? zbiornik na proszek o pojemno?ci 3000 kg, a w dolnej cz??ci, butle z azotem umieszczone poprzecznie na ramie pojazdu. W ?cianach bocznych nadwozia umieszczono skrytki na sprz?t zamykane klapami zaopatrzonymi w zamki. Z lewej strony zabudowy umieszczono pulpit sterowniczy agregatu, za? na pomo?cie górnym znajdowa?o si? dzia?ko.

Samochód Jelcz 315 Total PLF 3000 by? produkowany w latach 1971-1972.

Jelcz 315 Total PLF 3000 (1971)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: GPr-3000
Podwozie: Jelcz 315 z sze?ciocylindrowym rz?dowym silnikiem wysokopr??nym SW680/49 o mocy 202 KM
Skrzynia biegów: 5+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny typu 407 i nadwozia specjalnego
Ilo?? miejsc: 4 (2+2)
Wymiary (d?ugo??, szeroko??, wysoko??): 7053x2450x3300 (mm)
Rozstaw osi: 4100 mm
Masa ca?kowita: 12 000 kg
Pr?dko?? maks: 85 km/h

Podstawowe wyposa?enie i parametry po?arnicze:

 • agregat ze zbiornikiem na proszek o pojemno?ci 3000 kg
 • 6 butli z azotem o pojemno?ci 50 l ka?da
 • dzia?ko proszkowe o wydajno?ci 31 kg/s i zasi?gu rzutu 30 m
 • 2 urz?dzenia szybkiego natarcia z 30 m w??y ka?de
 • wydajno?? pistoletu proszkowego 5 kg/s, zasi?g strumienia proszku 12 m
Linki do zdj?? pojazdu w dziale Galeria Oznakowania: Dyslokacja
 • ZZSP Rafineria Nafty "Jedlicze" w Jedliczu  
 • ZZSP Mazowieckie Zak?ady Rafineryjne i Petrochemiczne „Petrochemia” w P?ocku 
   310139 
   PLA 893B 
 • ZZSP Zak?ady W?ókien Chemicznych „Chemitex - Elana” w Toruniu 
 • ZZSP Zak?ady Azotowe „W?oc?awek” we W?oc?awku