Pulpit sterowniczy autopompy oraz urządzenie szybkiego natarcia. W skrytce po lewo widoczne m.in głowice mgłowe do prądownic wodnych. (fot. Piotr Baran)