Nazwa Pepsi przylgnęła do Jelcza 005M na dobre. Zdjęcie współczesne. (fot. Marcin Zaborowski)