Dostęp do przedziału sprzętowego umożliwiały szerokie drzwi dwuskrzydłowe. (fot. Z redakcyjnego archiwum)