DL30 w barwach Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. (fot. Ze zbiorów redakcji)