DL30 w barwach ZSP Łódź. (fot. Ze zbiorów redakcji)