Turbopompa TP-3000 ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Zdjęcie od przodu najlepiej pokazuje specyficzną budowę pompy, z nietypowym rozmieszczeniem nasad tłocznych 110. Widoczne także: zawory nasad tłocznych, nasada ssawna 150, "wskaźnik" poziomu paliwa, tabliczka znamionowa, inżektor. Fot. Konrad Nowak