Turbopompa TP-3000 ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Widoczne: zbiornik paliwa (czerwony), jeden z dwóch wlotów powietrza (za czerwoną osłoną), mechanizm rozruchu. Fot. Konrad Nowak