Turbopompa TP-3000 ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. jeden z wlotów powietrza po opuszczeniu osłony. Fot. Konrad Nowak