Jedna z prototypowych turbopomp TP-3000 na stanowisku badawczym. Zdjęcie prawdopodobnie wykonane w rzeszowskiej WSK, między 1964 a 1966 rokiem. Fot. BIT KGSP