Wysokociśnieniowe SN z prądownicami Ne-Pi-Ro w akcji. Strażacy w hełmach szwedzkiej firmy Akvarex
(komplet takich hełmów dostarczył wraz z Cheeteh`ami Rosenbauer).
fot. Ze zbiorów Michał Wieczorka