Przyłącze zespołu zasilania ZZ-1. Fot. Konrad Nowak