Podczas pracy występowała konieczność uziemienia zespołu.
Osprzęt do tego celu znajdował się w skrytce zamykanej tylną burtą.
Przyłącze widoczne na zdjęciu znajduje się między drzwiami kabiny i przedziału dowódczo-sztabowego, z prawej strony pojazdu.
Fot. Konrad Nowak