Tabliczka znamionowa Wojskowych Zakładów Łączności nr 2 w Czernicy Wrocławskiej. Fot. Konrad Nowak