Wejście do przedziału dowódczo-sztabowego. Widoczny obrotowy fotel radiooperatora. Fot. Konrad Nowak