Konsoleta zespołu mikserskiego ZM-3 – strona lewa; widoczne (od lewej): pulpit sterowania ogrzewaniem, zasilaniem, nagłośnieniem. Fot. Konrad Nowak